Обява за студенти - Дипломна работа по задание на Хайкад

Хайкад Инфотех ООД лого


Дипломна работа на тема - "Проектиране на Високоефективен Палет Диспенсер"

 дипломна работа от Хайкад - Палет-диспенсер

 


 

Заданието съдържа общо три подтеми, които трябва да бъдат разработени в рамките на дипломната работа.

1. Анализ и систематизиране на изискванията към изделието

2. Механична конструкция на изделието в работната среда на CAD системата CATIA V5

Разработка на механичната конструкция в 3D включително чертежи, годни за изработка на прототип. Заданието се разработва в средата на CAD програмата CATIA V5.

3. Кинематика на движенията на палет диспенсера

Да се зададат основните движения на палет диспенсера в CATIA Kinematics и да се анализират за съвместимост и поредност на действията.

 


Свържете се с Хайкад Инфотех ООД:

Лице за контакт: инж. Талиб Даил
Имейл за контакт:
Телефон за контакт: +359 879 530803
Адрес на фирмата: бул. "Кукленско шосе" , местност Чиирите 20 Е, Пловдив 4109, България
Сайт: www.haycad-infotech.bg


Печат   Е-мейл