Чрез тази опция, Ваша публикация, независимо преди колко време е била публикувана, ще бъде качена в "Избрани" и ще се върти заедно с други, най-отгоре на изложението на AV Eon.

Основна информация