Павел Аймалиев - freelance mechanical CAD-designer Проектиране на оборудване (3D CAD, изчисления при необходимост)

Изпълнявам проектантски инженерингови услуги в сферата на машиностроенето и индустриалната автоматизация в ролята си на freelancer на база Ваша заявка и спецификация.

Имам почти шестгодишен опит като конструктор на нестандартно технологично оборудване в голяма немска компания. Дейносите ми включват основно проектиране, изготвяне на чертожна документация и поръчка на каталожни и изработването на нестандартни компоненти.
В досегашния си трудов опит съм бил ангажиран и със сглобяването и настройката на отделните устройства. Като freelance подизпълнител обаче не включвам тези две услуги. Заявките за поръчка на компоненти и материали изпълнявам с помощта на утвърдени фирми и компании от страната и чужбина.
При необходимост от програмно осигуряване за даден проект (PLC-програмиране, окабеляване, поставяне и настройка на сензори) разчитам на партньор-подизпълнител.

Дейностите ми до момента обхващат най-вече създаването на машини, автомати, ръчни приспособления, стендове за изпитване и краен тест на продукция, fixture-и, ICT-адаптери и др., но имам опит и в частни проекти от сферата на общото машиностроене, металообработката, дърводелското оборудване и машини, измервателната техника, оптична техника и пневматиката.

Може да се свържете с мен през LinkedIn профила ми: https://www.linkedin.com/in/aymaliev-pavel-59034485/

- Проектиране на оборудване (3D CAD, изчисления при необходимост)
- Изготвяне на двуизмерна чертожна документация
- Поръчка на компоненти, детайли и материали от подизпълнители


Имейл: pavel.aymaliev@gmail.com
Мобилен телефон: +359886510705