Машиностроителното онлайн изложение на AV Eon

Потопете се в света на инженерните технологии.
8 minutes reading time (1697 words)

Политерм - Камерни пещи

Проектира, изработва, реконструира и модернизира електросъпротивителни пещи

Камерни пещи 

Предназначение

  • Пещите от този тип са предназначени за термична обработка на стоманени детайли в окислителна или защитна атмосфера. Те могат да се използват за закаляване, нормализация и други процеси, изискващи нагряване на детайлите до 1000 ºС.

Конструкция

Пещите от този тип се характеризират с:
  • възможност за автоматично и ръчно управление на температурата в пещта по зададен технологичен режим. Температурата се регулира от специални ПИД регулатори с помощта на термодвойки, разположени в нагревната камера.
  • специални блокировки, изключващи захранването на нагревателните елементи в момента на отваряне на вратата и непозволяващи включването им, докато вратата е отворена
  • минимални топлинни загуби при разгряване и в установен режим на работа на пещта;поддържане с висока точност на зададената работна температура.
  • проста експлоатация и надеждна работа.


​Конструкцията на пещта е заваръчна, изработена от профилна и листова стомана. Топлинната изолация еизпълнена от химически неутрални и устойчиви на въздействието на различни газови среди огнеупорни лекотегловни тухли и бетони, вакуумформовани топлоизолационни изделия, вати и мати.

Нагревателните елементи, изработени от нови висококачествени съпротивителни сплави, са разположени по подходящ начин в работната камера.Електрическите табла са предназначени за захранване и управление на съответната пещ с работно напрежение, съгласно проекта и за управление на термичните процеси. Ел. таблата предвиждат съответни управляващи и защитни вериги и автоматизация, осигуряващи изискваната безопасност. Електросъпротивителните пещи и съответно таблата за захранване и управление работят стрифазно мрежово напрежение (380 V) – за захранване на товарните вериги и 250 V за веригите за управление (командни и защитни вериги, свързани с безопасността). Предлаганите пещи от този тип се изработватсъгласно техническото задание на клиента и в съответствие с изискванията на технологията за термообработка на изделията.

Камерни пещи в окислителна среда

Предназначение

Електросъпротивителните камерни пещи в окислителна среда имат универсално предназначение. Може да се използват за закаляване, отвръщане, отгряване, нормализация и други процеси, изискващи нагряване до 1260 ºС.

Конструкция

Конструкцията на пещта е заваръчна от профилна и листова стомана.Вратата на пещта се отваря автоматично в посока "нагоре – надолу", чрез мотор-редуктор.Топлинната изолация на пещта е изпълнена от съвременни лекотегловни огнеупорни тухли, плочи и мати.Електрическите нагреватели са изработени от нагревателен проводник, характеризиращ се с висока механична здравина в горещо състояние и са разположени по подходящ начин в работното пространство на пещта.Управлението по температура се осъществява от микропроцесорен програмируем ПИД – терморегулатор, възприемащ директно сигнала от стандартна термодвойка. Електрическите табла са предназначени за захранване и управление на съответната пещ с работно напрежение, съгласно проекта и за управление на термичните процеси. Ел. таблата предвиждат съответни управляващи и защитни вериги и автоматизация, осигуряващи изискваната безопасност. Електросъпротивителните пещи и съответно таблата за захранване и управление работят с трифазно мрежово напрежение (380 V) – за захранване на товарните вериги и 250 V за веригите за управление (командни и защитни вериги, свързани с безопасността).Предлаганите пещи от този тип се изработват съгласно техническото задание на клиента и в съответствие с изискванията на технологията за термообработка на изделията.

Камерни пещи в защитна газова среда

Предназначение

Предлаганите електросъпротивителни камерни пещи в защитна газова среда имат универсално приложение. Те са предназначени за термична обработка на въглеродни и легирани стомани, сплави на медна, алуминиева и никелова основа.

Конструкция

Конструкцията на пещта ще е заваръчна от профилна и листова стомана. Вратата на пещта се отваря автоматично в посока "нагоре – надолу", чрез мотор-редуктор.Топлинната изолация на пещта е изпълнена от съвременни лекотегловни огнеупорни тухли, плочи и мати.Електрическите нагреватели са изработени от нагревателен проводник, характеризиращ се с висока механична здравина в горещо състояние и са разположени по подходящ начин в работното пространство на пещта.Пещта е окомплектована с инсталация за автоматично подаване на защитен газ в работното пространство на пещта. Предназначението на защитния газ е, по време на нагряването, по детайлите да не се образува окисен слой. Необходимата газова арматура (спирателни кранове, електромагнитни клапани, иглен вентил, ротаметър и др. ) са разположени в специален газов шкаф, монтиран на пещта. Подаването на газта в работното пространство на пещта става по специална тръбна връзка.Управлението по температура се осъществява от микропроцесорен програмируем ПИД – терморегулатор, възприемащ директно сигнала от стандартна термодвойка.Електрическите табла са предназначени за захранване и управление на съответната пещ с работно напрежение, съгласно проекта и за управление на термичните процеси. Ел. таблата предвиждат съответни управляващи и защитни вериги и автоматизация, осигуряващи изискваната безопасност.Електросъпротивителните пещи и съответнотаблата за захранване и управление работят с трифазно мрежово напрежение (380 V) – за захранване на товарните вериги и 250 V за веригите за управление (командни и защитни вериги, свързани с безопасността).Предлаганите пещи от този тип се изработват съгласно техническото задание на клиента и в съответствие с изискванията на технологията за термообработка на изделията.

Универсални камерни пещи

Предназначение

Пещите от този тип са предназначени за термична и химико-термична обработка на стоманени детайли в регулируема атмосфера. Те могат да се използват за отгряване, закаляване, газово карбонитриране, газова цементация, газова нитроцементация и други процеси, изискващи нагряване на детайлите в температурния интервал от 450°С до 950 ºС.

Конструкция

Пещта се състои от работна (нагревна) камера, предкамера със закалочна вана и подвижен манипулатор. Конструкцията на пещта е заваръчна, изработена от профилна и листова стомана. Топлинната изолация е изпълнена от химически неутрални и устойчиви на въздействието на различни газови среди огнеупорни лекотегловни тухли и бетони, вакуумформовани топлоизолационни изделия, вати и мати. Нагревателните елементи в излъчващи тръби, изработени от нови висококачествени съпротивителни сплави и керамика, са разположени по подходящ начин в работната камера. За осигуряване постоянна циркулация на атмосферата вътре в работната камера, пещта е окомплектована с вентилатор. Към работната камера е долепена предкамера със закалочна вана, снабдена с двуетажна подвижна маса, позволяваща едновременно да се извършва закаляване на детайлите от предходния нагрев и зареждане на нови детайли в пещта. Работната камера е отделена от предкамерата с топлоизолирана врата. Течността в закалочната вана се движи и се охлажда в специален топлообменник, чрез напорна установка. Подвижен манипулатор транспортира скарите с детайли до пещта и вътре в отделните и камери, чрез специални механизми с електромеханично задвижване.Защитния газ и газообразните карборизатори се подават в пещта през входове, разположени в страничните страни на работната камера. Продухването на пещта с неутрални газове се извършва през тръби, разположени в долната част на работната камера. Температурата в работната камера се регулира от микропроцесорни програмируеми ПИД регулатори, възприемащи директно сигнала от стандартни термодвойки.Електрическите табла са предназначени за захранване и управление на съответната пещ с работно напрежение, съгласно проекта и за управление на термичните процеси. Ел. таблата предвиждат съответни управляващи и защитни вериги и автоматизация, осигуряващи изискваната безопасност.Електросъпротивителните пещи и съответно таблата за захранване и управление работят с трифазно мрежово напрежение (380 V) – за захранване на товарните вериги и 250 V за веригите за управление (командни и защитни вериги, свързани с безопасността). Предлаганите пещи от тозитип се изработват съгласно техническото задание на клиента и в съответствие с изискванията на технологията за термообработка на изделията.

Камерни пещи с подвижен под

Предназначение

Предлаганите камерни електросъпротивителни пещи с подвижен под могат да се използват за отвръщане, нормализация, сушене, изпичане на керамика, декоративно изпичане на живопис по стъкло и други процеси, изискващи нагряване на изделията до 1260 °C.

Конструкция

Пещта се състои от две части – стационарен корпус и подвижна количка (под). Изделията, които се термообработват, се нареждат върху количката, когато тя е извадена от работната камера в крайно предно положение .Корпусът на пещта е изграден от профилна и листова стомана. Топлинната изолация на работната камера е изпълнена от химически неутрални и устойчиви на въздействието на различни газови среди огнеупорни лекотегловни тухли, вакуумформовани топлоизолационни изделия, мати и защитни покрития. Топлинната изолация на пода е изпълнена от съвременни шамотни материали в комбинация с лекотегловни огнеупорни и влакнести материали, подредени по определен начин и схема. Нагревателните елементи, изработени от нови висококачествени съпротивителни сплави, са разположени по подходящ начин в работното пространство на пещта. Задвижването на подвижната количка е електромеханично, захранвано с подвижен кабел. При отваряне на работното пространство (изкарване на количката) е предвидена блокировка за изключване на всички нагревателни елементи.Работната камера е разделена на топлинни зони. Всяка от тях е снабдена с независимо действаща терморегулираща система, състояща се от стандартни термодвойки и микропроцесорни програмируеми ПИД регулатори. 

Електрическите табла са предназначени за захранване и управление на съответната пещ с работно напрежение, съгласно проекта и за управление на термичните процеси. Ел. таблата предвиждат съответни управляващи и защитни вериги и автоматизация, осигуряващи изискваната безопасност. Електросъпротивителните пещи и съответно таблата за захранване и управление работят с трифазно мрежово напрежение (380 V) – за захранване на товарните вериги и 250 V за веригите за управление (командни и защитни вериги, свързани с безопасността).Предлаганите пещи от този тип се изработват съгласно техническото задание на клиента и в съответствие с изискванията на технологията за термообработка на изделията.

Камерни пещи с подавателна вилица

Предназначение

Предлаганите камерни електросъпротивителни пещи с подвижен под могат да се използват за отвръщане, нормализация, сушене, изпичане на керамика, декоративно изпичане на живопис по стъкло и други процеси, изискващи нагряване на изделията до 1260 °C.

Конструкция

Кожухът е изпълнен от листова и профилна стомана.Топлинната изолация на пещта е изпълнена от химически неутрални и устойчиви на въздействието на различни газови среди огнеупорни лекотегловни тухли, фасони, вакуумформовани топлоизолационни изделия, мати и специални защитни покрития.Нагревателните елементи, изработени от нови висококачествени съпротивителни сплави, са разположени по подходящ начин в работната камера. Температурата в работното пространство на пещта се регулира от микропроцесорен програмируем ПИД терморегулатор, възприемащ директно сигнала от стандартна термодвойка. Вратата на пещта се задвижва автоматично с помощта на хидроцилиндри и хидростанция. Предвидена е блокировка за изключване на електрозахранването на нагревателните елементи при отваряне на вратата. Пред пещта се монтира подавателната вилица, обслужването на която е ръчно. Електрическите табла са предназначени за захранване и управление на съответната пещ с работно напрежение, съгласно проекта и за управление на термичните процеси. Ел. таблата предвиждат съответни управляващи и защитни вериги и автоматизация, осигуряващи изискваната безопасност. Електросъпротивителните пещи и съответно таблата за захранване и управление работят с трифазно мрежово напрежение (380 V) – за захранване на товарните вериги и 250 V за веригите за управление (командни и защитни вериги, свързани с безопасността). Предлаганите пещи от този тип се изработват съгласно техническото задание на клиента и в съответствие с изискванията на технологията за термообработка на изделията.


Контакти:

​Младен Младенов +359 888 97 70 82
Александър Александров +359 898 43 41 98
Ивайло Кателиев +359 889 15 78 17

Адрес: Гр.Шумен - 9700, България
ул. "Цветан Зангов" 15

Website: politerm-ltd.com

Email:


1
Обучение от Фесто - „Основи на пневматиката и елек...
Обучение от Фесто - „Приложна механика“
 

Коментари

Напишете първият коментар :)
вече сте регистриран? влезте оттук
Гост
Петък, 23 Април 2021
Ако желаете да се регистрирате то попълнете потребителското име, парола и полетата за имената.