Машиностроителното онлайн изложение на AV Eon

Потопете се в света на инженерните технологии.
4 minutes reading time (704 words)

Политерм - Конвейерни пещи
Проектира, изработва, реконструира и модернизира електросъпротивителни пещи 

Конвейерни пещи

Предназначение

Пещите от този тип са предназначени за термична обработка на стоманени детайли. Те могат да се използват за закаляване, нормализация, отгряване, емайлиране и други процеси, изискващи нагряване на детайлите до 1000 °С. Според начина на изпълнение на конвейера се произвеждат два вида пещи: 

- Пещи с хоризонтален конвейер
- Пещи с подвесен /висящ/ конвейер.

Конструкция

Корпусът е изпълнен от листова и профилна стомана.Пещта е окомплектована в зависимост от вида си с хоризонтален или подвесен /висящ/ конвейер за придвижване на детайлите подлежащи на термичнаобработка. Топлинната изолация на пещта е изпълнена от химически неутрални и устойчиви на въздействиетона различни газови среди огнеупорни лекотегловни тухли, фасони, вакуумформовани топлоизолационни изделия,мати и специални защитни покрития. Нагревателните елементи, изработени от нови висококачествени съпротивителни сплави, са разположени по подходящ начин в нагревната камера на пещта. Температурата внагревната зона на пещта се регулира от микропроцесорни програмируеми ПИД терморегулатори, възприемащидиректно сигнала от стандартни термодвойки. Електрическите табла са предназначени за захранване и управление на съответната пещ с работно напрежение, съгласно проекта и за управление на термичните процеси. Ел. таблата предвиждат съответни управляващи и защитни вериги и автоматизация, осигуряващи изискваната безопасност. Електросъпротивителните пещи и съответно таблата за захранване и управлениеработят с трифазно мрежово напрежение (380 V) – за захранване на товарните вериги и 250 V за веригите за управление (командни и защитни вериги, свързани с безопасността). Предлаганите пещи от този тип сеизработват съгласно техническото задание на клиента и в съответствие с изискванията на технологията за термообработка на изделията.

Пещи с хоризонтален конвейер 

Предназначение

Пещите от този тип са предназначени за термична обработка на стоманени детайли. Те могат да се използват за закаляване, нормализация, отгряване и други процеси, изискващи нагряване на детайлите до 1000 °С.

Конструкция

Състои се от пещ окомплектована с механизиран хоризонтален конвейер за придвижване на детайлите подлежащи на термична обработка.Корпусът е изпълнен от листова и профилна стомана. Топлинната изолация на пещта е изпълнена от химически неутрални и устойчиви на въздействието на различни газови среди огнеупорни лекотегловни тухли, фасони, вакуумформовани топлоизолационни изделия, мати и специални защитни покрития. Нагревателните елементи, изработени от нови висококачествени съпротивителни сплави, са разположени по подходящ начин в нагревната зона на пещта.Температурата в нагревната зона на пещта се регулира от микропроцесорни програмируеми ПИД терморегулатори, възприемащи директно сигнала от стандартни термодвойки. Електрическите табла са предназначени за захранване и управление на съответната пещ с работно напрежение, съгласно проекта и за управление на термичните процеси. Ел. таблата предвиждат съответни управляващи и защитни вериги и автоматизация, осигуряващи изискваната безопасност. Електросъпротивителните пещи и съответно таблата за захранване и управление работят с трифазно мрежово напрежение (380 V) – за захранване на товарните вериги и 250 V за веригите за управление (командни и защитни вериги, свързани с безопасността). Предлаганите пещи от този тип се изработват съгласно техническото задание на клиента и в съответствие с изискванията на технологията за термообработка на изделията.

Пещи с подвесен/висящ конвейер

Предназначение

Пещите от този тип са предназначени за термична обработка на стоманени детайли. Те могат да се използват за отгряване, отвръщане, емайлиране, нормализация и други процеси, изискващи нагряване на детайлите до 1000 °С.

Конструкция 

Корпусът е изпълнен от листова и профилна стомана.Топлинната изолация на пещта е изпълнена от химически неутрални и устойчиви на въздействието на различни газови среди огнеупорни лекотегловни тухли, фасони, вакуумформовани топлоизолационни изделия, мати и специални защитни покрития.Нагревателните елементи, изработени от нови висококачествени съпротивителни сплави, са разположени по подходящ начин в нагревната камера на пещта.Температурата в нагревната камера на пещта се регулира от микропроцесорни програмируеми ПИД терморегулатори, възприемащи директно сигнала от стандартни термодвойки. Херметизацията по температура на нагревната зона се осъществява с въздушни завеси. Предвидена е блокировка за изключване на електрозахранването на нагревателните елементи при изключване на някоя от въздушните завеси.
Електрическите табла са предназначени за захранване и управление на съответната пещ с работно напрежение, съгласно проекта и за управление на термичните процеси. Ел. таблата предвиждат съответни управляващи и защитни вериги и автоматизация, осигуряващи изискваната безопасност.


Контакти:

​Младен Младенов +359 888 97 70 82
Александър Александров +359 898 43 41 98
Ивайло Кателиев +359 889 15 78 17

Адрес: Гр.Шумен - 9700, България
ул. "Цветан Зангов" 15

Website: politerm-ltd.com

Email:


1
Обучение от Фесто - “ PLC - Основи на програмируе...
Обучение от Фесто - „Основи на хидравликата“
 

Коментари

Напишете първият коментар :)
вече сте регистриран? влезте оттук
Гост
Неделя, 26 Юни 2022
Ако желаете да се регистрирате то попълнете потребителското име, парола и полетата за имената.