Легенда на картата на индустрията

Намерете удобно и лесно предприятията, които ви трябват, тяхното точно разположение на картата и как да стигнете до тях. Предприятията са посочени според техните сфери на дейност:

preview - Машиностроене  - Термична обработка - Механично формоване
- Материали и спомагателна техника  - Изследване и измерване - Университети
 - Електроника и електротехника  - Програмиране  - Куриерски услуги