B2B и B2C платформа от ново поколение

Онлайн присъствието е от огромно значение за успешен маркетинг, за което и да е предприятие. С изключение на фирмения уебсайт, всяка компания търси къде да разшири това присъствие. В много случаи се дават пари за различни сайтове, рекламиране в тях, с цел популяризиране на бранда, но в много голям процент, достигната аудитория не е подходяща и рекламата не е целенасочена за хора от тази сфера.

AV Eon e B2B (бизнес към бизнес) и B2C (бизнес към клиент) платформа, която предлага възможност за компаниите да увеличат своето присъствие в интернет, своята реклама (дори безплатно), абсолютно целенасочено, в сферата на своя предмет на дейност, целейки да събере цялата индустрия  (механична обработка, термична обработка, материали, производство, електроника и програмиране) на едно място, където ще е лесно достъпно за клиенти и компании, които търсят нужната им технология, услуга или фирма.

- Онлайн технологично изложение (EXPO);
- Търсене на компании от сферите на машинната индустрия, електрониката и програмирането;
- Карта на Индустрията в България;
- Обяви за работа;

Можете да регистрирате компанията си напълно безплатно, представете продуктите, технологиите и услугите си и станете часто от мрежата AV Eon - бизнесът и клиентите, които търсят конкретна фирма, ще Ви намират още по-лесно.