"Фесто" ЕООД, отдел "Дидактика"

Обучение: Програмиране на PLC и честотни инвертори, Пневматика и електропневматика, Хидравлика и електрохидравлика, Автоматизация и електрозадвижвания, Вакуумни системи

Лого - Фесто

Фесто Дидактика е подразделение на Festo AG&Co, специализирано в изграждането на професионални обучителни лаборатории и учебни центрове, както и на обучения в сферата на индустрията. Обучавали сме екипи на много от най-значимите предприятия на територията на страната, за което можем да представим съответните референции. Курсовете, които Фесто Дидактика организира са в насока:

  • технически обучения
  • курсове за управление на качеството и организация на производството
  • меки умения (за екипност)

Печат   Е-мейл