"Фесто" ЕООД, отдел "Дидактика"

Главна категория: Машинна индустрия Festo, Didaktika Посещения: 328
Обучение: Програмиране на PLC и честотни инвертори, Пневматика и електропневматика, Хидравлика и електрохидравлика, Автоматизация и електрозадвижвания, Вакуумни системи

Лого - Фесто

Фесто Дидактика е подразделение на Festo AG&Co, специализирано в изграждането на професионални обучителни лаборатории и учебни центрове, както и на обучения в сферата на индустрията. Обучавали сме екипи на много от най-значимите предприятия на територията на страната, за което можем да представим съответните референции. Курсовете, които Фесто Дидактика организира са в насока:

Услуги

Фесто Дидактика предлага специализирани технически курсове:

1. “Базова пневматика”
2. “Основи на пневматиката и електропневматиката”
3. “Основи на хидравликата”
4. “Основи на eлектрохидравликата” (необходим e завършен курс „Основи на хидравликата“)
5. „Пропорционална хидравлика“ (необходими са завършени курсове „Основи на хидравликата“ и „Основи на електрохидравликата“)
6. “Поддръжка, диагностика и ремонт на пневматични и електропневматични системи” (необходим е завършен курс „Основи на пневматиката и електропневматиката“)
7. “Разработване и изграждане на електропневматични управления” (необходим е завършен курс „Базова пневматика“)
8. “PLC - Основи на програмируемите контролери” (Siemens)
9. “PLC - Програмиране на програмируемите контролери” (Siemens)
10. „PLC – CoDeSys”
11. „PLC – CoDeSys II – advanced”
12. “Вентилни острови”
13. “Вакуумни системи”
14. “Автоматизация и ел. задвижвания”
15. „Ръчно запояване на електронни компоненти”
16. „Диагностика и поддръжка на ел. промишлени системи за автоматизация“
17. „Автоматика“
18. “PLC - TIA Portal”
19. „PLC – Въведение в WinCC“
20. „Приложна механика“ – разработва се в момента, старт септември 2019 година)

Обучение "Основи на пневматиката и електропневматиката"

Обучение - Основи на пневматиката и електропневматиката

Обучение "Основи на хидравликата"

обучение - хидравлика

Обучение "PLC - Основи на програмируемите контролери" стендове с контролери на Siemens S1200

Обучение - PLC - основи на програмируемите контролери

Обучение "Диагностика и поддръжка на ел. промишлени системи за автоматизация"

Обучение - Диагностика и подръжка на ел. промишлени системи за автоматизация

Контакти

"Фесто" ЕООД, отдел "Дидактика"

бул. "Христофор Колумб" No 9,
София, България

Лице за контакт: Иво Илиев
Tel.: +359 2 9600 714
Mobile: 0878 896 260
Email:
Website: www.festo.bg

Печат