"Трокуттестгруп България" ООД

Главна категория: Машинна индустрия Trokuttest group Посещения: 708
Машиностроене: Вакуумни камери, 3D Принтери
Материали и спомагателна техника: Измервателна техника, Металографско оборудване, Оборудване за безразрушителен контрол и сканиране, Абразиви и шкурки

Трокуттестгруп България ООД

Трокут Тест Груп е компания, извършваща консултации и доставки на уреди, консумативи и услуги в областта на контрола на качеството и поддръжката на машини и съоръжения. Екипът ни е съставен от дългогодишни специалисти, чиято мисия е да повиши качеството в индустрията и услугите. С интересите си в иновациите, подкрепяме всички професионалисти в бранша. Нашата цел е да предоставим оборудване от най-добро качество и отговарящо на световните стандарти.

Продукти

Основните фирми, които Трокут Тест Груп представлява са: Durr NDT, Helling, IT Concepts, Sonatest, Visi Consult, Volume Graphics, Yxlon, Galdabini, Qness, Metkon, Hirox, Vision, Alicona, SciAps, GNR, Sonotec, Artesis, Sewertronics, Seco/Warwick, 3DGence.

Пълната гама на отделните продукти по браншове включва съответно:

Контрол Без Разрушаване

- Скенери за цифрова радиография и процесори за проявяване на филми Durr NDT
- Рентгенови кабинети Yxlon
- Мобилни системи за рентгенография Visi Consult
- Софтуерни решения за компютърна томография Volume Graphics
- Консумативи за инспекция на заварки Helling
- Ендоскопи IT Concepts
- Ултразвукови дефектоскопи Sonatest

Лабораторно оборудване

- Машини за механични изпитвания Galdabini
- Tвърдомери Qness
- Металографско оборудване Metkon
- 3D и сканиращи електронни микроскопи Hirox
- Системи за визуален контрол Ash Vision
- 3D микро-координиратно измерване Alicona
- Ръчни XRF и LIBZ анализатори SciAps
- Аналитични инструменти GNR

Превантивна поддръжка

- Ултразвукови детектори за намиране на утечки от сгъстен въздух и вакуум, наблюдение на състоянието на движещи се елементи Sonotec
- Наблюдаване на състоянието на оборудване, задвижвано от електрически мотор Artesis
- Роботизирани решения за реновиране на тръбопроводи Sewertronics

Производствено оборудване

- Пещи за термична обработка Seco/Warwick
- 3D принтери 3DGence

Контакти

 

Трокуттестгруп България ООД
 
Околовръстен път 467, Логистичен парк СТАД,
София 1532, България

Mobile: +359876203089
Email:
Website: www.trokuttest.com

 

Печат