"Хайкад Инфотех" ООД

Машиностроене: Проектиране, Изготвяне на техническа документация, Механизация и автоматизация
Материали и спомагателна техника: CAD/CAM системи

Хайкад Инфотех ООД лого

Фирма Хайкад Инфотех ООД е инженерингова компания, създадена от български специалисти в сферата на виртуалното проектиране, компютърните симулации и разработката на иновативни технически продукти. Работим с главна насоченост продуктов дизайн на изделия, машини и автоматизирани системи за производствена оптимизация. Нашата компания е представител за България и на един от най-големите софтуерни концерни разработващи CAD/CAM решения - френската компания Dassault Systemes.


Печат   Е-мейл