"Хайкад Инфотех" ООД

Главна категория: Машиностроене Haycad Infotech Посещения: 797
Машиностроене: Проектиране, Изготвяне на техническа документация, Механизация и автоматизация
Материали и спомагателна техника: CAD/CAM системи

Хайкад Инфотех ООД лого

Фирма Хайкад Инфотех ООД е инженерингова компания, създадена от български специалисти в сферата на виртуалното проектиране, компютърните симулации и разработката на иновативни технически продукти. Работим с главна насоченост продуктов дизайн на изделия, машини и автоматизирани системи за производствена оптимизация. Нашата компания е представител за България и на един от най-големите софтуерни концерни разработващи CAD/CAM решения - френската компания Dassault Systemes.

Още информация

В инженеринговите проекти, които разработваме за нашите клиенти, Хайкад Инфотех отговаря за следните дейности:

- Връзки с инженерния екип на клиента и формулиране на спецификациите за разработваното изделие или система
- Разработка на конструктивна документация с помощта на модерни 3D CAD системи
- Провеждане на нужните компютърни симулация и валидация
- Установяване на технологията за производство
- Произвеждаме детайли,инструментална екипировка или приспособления

В най-синтезиран вид е информацията на нашата интернет страница посветена на инженеринговата ни дейност: www.haycad-engineering.com

Продукти

Нашият екип следва основно три направления на развитие, за които сме дълбоко убедени, че ще водят развитието на индустрията в правилна посока.

1. Въвеждане на съвременни софтуерни инженерни платформи за CAD проектиране, CAE симулации и системи за управление на жизнения цикъл на продукта (Product Lifecycle Management- PLM)

Гамата от предлагани решения на Dassault Systemes е ориентирана към почти всички отрасли на индустрията и включва огромен брой инженерни софтурени решения. За България предлагаме основните от тях; CATIA, 3DEXPERRIENCE, ENOVIA и DELMIA, като за всяко от тях може да научете повече на: www.new.haycad-infotech.bg


2. Разработка на иновативни инженерингови решения за индустриални партньори в България и Европа
3. Разработване на научно-приложни проекти в мултинационални екипи, съвместно с научно-изследователски лаборатории и университети в България

Вибро-стенд за изпитване здравината на транспортни опаковки

Вибро-стенд за изпитване здравината на транспортни опаковки

Характеристики на Вибро-стенда:

- Товар върху масата 200кг.
- Честота на вибрациите на масата – 10-100 Hz.
- Максимална амплитуда на трептенията 12 мм
- Различни режими на натоварване

Управлението на Вибро-стенда позволява плавно регулиране на честотата на вибрациите в зададения диапазон 10-100Hz чрез честотен регулатор и потенциометър за ръчно задаване на честотата.

- Вибро-стенда е монтиран върху гумени антивибрационни стъпки с цел ограничаване на предаването на вибрации към пода на помещението.

Автоматизирана система за подаване и ориентация на произволни детайли

Автоматизирана система за подаване и ориентация на произволни детайли

Характеристики:

- системата е универсална и може да транспортира различни по вид и размери елементи
- макс. диаметър на детайлите – 140 мм
- ситемата разполага с разнообразен набор от форматни елементи за специални по вид и форма детайли
- скорост на придвижване – програмируемо 10-15 м/мин
- ширина на лентата – 240 мм

Връщане на неправилно ориентираните (неподходящите) детайли обратно в бункера.

Автоматизирана система за подреждане на валове

Автоматизирана система за подреждане на валове

Характеристики:

- максимални размери на валовете

а) дължина – 1 000 мм
б) диаметър – 60 мм
в) тегло – 4 кг.

- параметри на транспортната система :

а) височина – 1 000 + 100 мм
б) дължина – 5 000 мм
в) такт на манипулатора – 25 сек.

Подреждането се извършва при определена последователност и плътно запълване на транспортьора (без свободна междинна позиция).

Стенд за изпитване на едно- и двойнодействащи хидроцилиндри

Стенд за изпитване на едно- и двойнодействащи хидроцилиндри

Характеристики:

- Изпитанието се извършва посредством хидравлична система с възможност за настройване на налягането и дебита. Хидравличната система осигурява диапазон за налягане от 50 до 300 bar и дебит от 5 до 30 l/min.
- Стендът има инсталирана пневматична система, изпълняваща последният ход след изпитване на хидроцилиндрите ,с цел отвеждане на маслото за изпитване извън цилиндъра
- Стенда осигурява възможност за изпитвани на до шест (6) броя цилиндри едновременно.
- При изпитанието на еднодействащите цилиндри е предвидена система за връщане на буталния прът в прибрано положение
- Размери на цилиндрите за изпитване :

а) Външен диаметър на цилиндровата тръба : от Ф50мм. до Ф115мм

Aвтоматизирана система за високо прецизно, автоматично подрязване

aвтоматизирана система за високо прецизно, автоматично подрязване

Описание на системата:

1. Системата има възел за преместване на елемента, който ще бъде рязан. С-та осигурява вертикално притискане на рязания елемент към матрицата в процеса на рязане. Усилието на притискане може да бъде регулирано.
2. Възел видеодатчик. Контролира се правилното изходно разположение рязания елемент
3. Възел държащ – извършва захващането на рязания елемент и поднасянето му към зоната на рязане. По време на процеса на поднасяне спомага за правилното му ориентиране. Държи датчика по време на рязане.
4. Осветление – осветява рязания елемент по време на видео контрола
5. Възел Нож-матрица. –Извършва рязането на елемента

Системата може да бъде адаптирана за нуждите на клиента.

Услуги

"Хайкад Инфотех" ООД извършва и проектиране на продукти и решения за автоматизация и роботизация:

  - Разработка на цялостна конструкторска документация - 3Д модели и чертежи.

  - Компютърни симулации и верификации.

 - Разработка (изпълнение) на единични изделия и опитни образци.

Контакти

"Хайкад Инфотех" ООД

бул. "Кукленско шосе" , м Чиирите 20 Е,
Пловдив 4109, България

Лице за контакт: Спасена Генчева
Tel./Fax: 032 940 474
Mobile: +359 879 530 800
Email:
Website: www.haycad-infotech.bg

Печат