Търсене на компаниите

Обикновено, в инженерните среди, при проектиране на продукт, при неговата изработка, при избора на правилните материали или обработки, намирането на точно това, което е нужно на дадена компания или клиент, не винаги е лесна и бърза задача. Най-удобният и разпространен начин е използването на интернет - Google или някоя друга платформа, но върнатите резултати не винаги са точно това, което търсим, защото базата данни съдържа не само индустриални предприятия, но и много други, които не ни вършат работа в този случай, а това увеличава времето, което трябва да прекараме в търсене.

Целта на AV Eon е да създаде мрежа от инженерни компании, която ще улесни и съкрати процеса на търсене и ще остави повече време за проектирането, технологията и изпълнението.

Инженерните предприятия са много различни в своя предмет на дейност и с цел да бъде максимално конкретизирано търсенето, ние разделихме отделните предприятия в сфери:
Машиностроене
Машиностроенето е сферата, в която сме събрали цялото производство на машини за индустрията - Проектиране, Режещи машини, Стругове, Фрези, Машини с CNC-управление, атмосферни пещи, Вакуумни камери, Леярски машини, 3D принтери, Лазери (лазерно рязане), Шлифоване и полиране, Дървообработващи машини и Оборудване за рециклиране и преработване.
Във всяка една от тези категории, търсачката ще Ви изкара всички предприятия, които предлагат производство на дадената машина.
Механично формоване
Термична обработка
Материали и спомагателна техника
Изследване и измерване
Електроника и електротехника
Програмиране
Куриерски услуги
Можете да регистрирате компанията си напълно безплатно, представете продуктите, технологиите и услугите си и станете часто от мрежата AV Eon - бизнесът и клиентите, които търсят конкретна фирма, ще Ви намират още по-лесно.

Използване на търсачката

Търсенето на предприятия в сайта е много лесно. Можете да използвате полето за ключови думи и/или да изберете категории от различните сфери. От всяка сфера можете да изберете по повече от една категория. Резултатите, които ще излязат ще бъдат както от изписаните ключови думи (ако има такива), така и от избраните категории.
или