Търсене на картата на индустрията

Намерете удобно и лесно предприятията, които Ви трябват, тяхното точно разположение на картата и как да стигнете до тях.

Когато дадено предприятие е регистрирано в мрежата на AV Eon, то ще бъде качено както в търсачката на сайта, така и в интерактивната карта на индустрията.

Управление на картата на индустрията

Управлението и ориентирането по картата на индустрията е лесно и ще Ви помогне отделните клиенти или бизнеси да намират Вашето предприятие по-лесно.

Картата е базирана на стандартния за Google интерфейс. Като ще Ви покаже всички налични предприятия в частта от картата, която виждате. Предприятията са изобразени според техните сфери на дейност:

preview - Машиностроене  - Термична обработка - Механично формоване
- Материали и спомагателна техника  - Изследване и измерване - Университети
 - Електроника и електротехника  - Програмиране  - Куриерски услуги
Вдясно на картата има прибиращо се меню, в което са изписани всички видими предприятия - техните имена, кратко описание с техния предмет на дейност, както и адрес. Натискане върху някой от маркерите на картата, ще Ви даде веднага името и кратката информация за компанията от менюто. Също, в него, ще Ви даде 3 възможности - "Directions" (както в стандартните Google-карти ще можете да изберете начална или крайна дестинация и ще Ви покаже най-краткия път от там до избраното предприятие); "Zoom" (ще приближи и фокусира картата върху избраното предприятие); и "Read more" (ще Ви отведе до повече информация за това предприятие).
В менюто над изброените предприятия има поле за търсене по ключови думи, като изписаните там думи, ще Ви върнат всички фирми, които отговарят на тях и които попадат в обхвата на картата, която виждате в момента.
Между полето за търсене и изброените фирми, ще видите бутон "Filters", който Ви позволява да изберете само сферите, от които се интересувате, да бъдат показани на картата.
или