Доставка на полимери


Списък със заявките за поръчки от сферата на "Доставка на полимери". Изберете поръчка и се свържете директно с поръчителя и изпратете Вашата оферта.


 

Обява: Търсим доставчик на използвани пластмаси от тип LDPE фолио в големи количества

Описание:  Фирма Хайкад Инфотех ООД търси доставчик на употребявани пластмаси от тип LDPE.

Търсим редовен доставчик на големи количества с цел износ и постоянни заявки.

 


Изпратете Вашата оферта до:

Поръчител: Хайкад Инфотех ООД
Лице за контакти: г-н Куюмджиян
Телефон: 0879 530 801
Имейл:

Целта на AV Eon е да изгради мрежа от всички компании от машинната индустрия и свързаните с нея сфери, независимо дали е малко, средно или голямо предприятие, като по този начин помогне за сближаването им и увеличи производителността им.